Ο Στόχος του VISIONS

Κύριο αντικείμενο του έργου είναι η παραγωγή μιας καινοτόμου φωτοκαταλυτικής βαφής, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, ενώ θα επιτρέψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια.
VISIONS TEAM

Σχέδιο εφαρμογής

B. . Δράσεις Εφαρμογής

C. Παρακολούθηση των επιπτώσεων των δράσεων του έργου

D.Δράσεις Δημοσιότητας και διάχυση αποτελεσμάτων

E. Διαχείριση του έργου

Συντονιστής του έργου

Εταίροι του έργου

Πρόσφατες Ενημερώσεις

Πληροφορηθείτε!