LIFE-VISIONS

Παρακολούθηση του αντίκτυπου των δράσεων του έργου

Ανάπτυξη δεικτών απόδοσης

Με βάση τους στόχους του Έργου θα αναπτυχθεί ένα σύστημα παρακολούθησης που θα παρέχει έναν μηχανισμό με τον οποίο παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες στα ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνοντας υπόψη δείκτες απόδοσης.

Παρακολούθηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων του έργου

Θα αναπτυχθεί ένα σχέδιο παρακολούθησης κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων. Χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της Δράσης Γ1 και μια σειρά από διάφορους παράγοντες και δείκτες, όπως η οικονομική ανάπτυξη, η απασχόληση, θα προσδιοριστεί ο αντίκτυπος του έργου στην τοπική κοινωνία.