Η αποτελεσματικότητα της βέλτιστης φωτοκαταλυτικής όσον αφορά την αντιρρυπαντική ικανότητα και τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης θα εκτιμηθεί εκτενέστερα με την εφαρμογή σε πραγματικές συνθήκες στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά. Η εφαρμογή της καινοτόμου φωτοκαταλυτικής βαφης VISIONS θα πραγματοποιηθεί στα εξής:

– Στο Κτίριο Εκπαίδευσης Ναυτικών Δοκίμων: Το κτίριο είναι τριώροφο και η χρήση του είναι εκπαιδευτική. Αποτελείται από 21 αίθουσες διδασκαλίας.

– Στο Κτίριο Διαμονής Ναυτικών Δοκίμων: Το κτίριο είναι τετραώροφο και η χρήση του έχει ως σκοπό τη διαμονή και την αναψυχή των χρηστών. Περιλαμβάνει 3 χώρους συνεστιάσεων χωρητικότητας 200 ατόμων ο καθένας

Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, του μεγαλύτερου στην Ελλάδα και με έντονο πρόβλημα αέριας ρύπανσης. Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων βρίσκεται δίπλα στην κεντρική είσοδο του λιμανιού όπου υπάρχει μεγάλη εμπορική δραστηριότητα. Γι’ αυτό το λόγο, είναι μεγάλης σπουδαιότητας η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για τη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα στις εγκαταστάσεις όπου περισσότεροι από 400 ναυτικοί δόκιμοι και άλλο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό ακολουθεί μια έντονη ημερήσια ρουτίνα ακαδημαικών, αθλητικών, στρατιωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής ΣΝΔ Σταμάτης Καλλίγερος