5η διεθνής έκθεση «Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος» 

Αγαπητοί εκθέτες,Για την καλύτερη επικοινωνία και προώθηση της συμμετοχής σας στην 5η διεθνή έκθεση «Verde.tec / Τεχνολογίες Περιβάλλοντος», σας αποστέλλουμε συνημμένα τα banner και τα σήματα συμμετοχής της έκθεσης, στα …