Ένα Εντατικό Μάθημα στις Έξυπνες Πόλεις και Τεχνολογίες πραγματοποιήθηκε στην Κρήτη 24-28 Μαΐου 2021 με την παρουσία του συνεργάτη μας, το Ίδρυμα Έρευνας και Τεχνολογίας με προσκεκλημένη διάλεξη για Έξυπνα Υλικά για Πιο Πράσινα Περιβάλλοντα στις Έξυπνες Πόλεις