Συνάντηση Διαχείρισης & Τεχνικού Έργου στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης

«Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητήσουμε για τις ενημερώσεις του έργου και τη διαδικασία υλοποίησης περιπτωσιολογικών μελετών στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης κατά τη συνάντηση Διαχείρισης & Τεχνικού …