Ετοιμάζουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση για το θέμα της ενέργειας στα Demo Houses στην Κρήτη Νησιωτική Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή φωτοκαταλυτικών χρωμάτων, για το Συνέδριο SBE23!

Stay tuned! https://cibworld.org/sbe2022-thessaloniki-greece-22-24-march-2023/?fbclid=IwAR0MkHwvGzQT_e0cOfSZiITORAaH50NZsVpTTrSLxMh_TDSqih87a33HQRU