Ετοιμάζουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσίευση για το θέμα της ενέργειας στα Demo Houses στην Κρήτη Νησιωτική Ελλάδα σχετικά με την εφαρμογή φωτοκαταλυτικών χρωμάτων, για το Συνέδριο SBE23!

Stay tuned! https://cibworld.org/sbe2022-thessaloniki-greece-22-24-march-2023/?fbclid=IwAR0MkHwvGzQT_e0cOfSZiITORAaH50NZsVpTTrSLxMh_TDSqih87a33HQRU

Η πλατφόρμα VISIONS DSS σκοπεύει να χρησιμεύσει ως ένας διαδικτυακός Οδηγός για τον χαρακτηρισμό της βιωσιμότητας των φωτοκαταλυτικών εφαρμογών και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα & ενεργειακής απόδοσης.

It addresses to stakeholders and end users (Building Construction, Paint Companies, Local Authorities) and supports the following kind of decisions: •   Effectiveness of photocatalytic application •   Provides multi-criteria predefined solutions …